Razvoj elek. uređaja

Kratki opis inovativnosti

Autori ovog projekta žele provjeriti zamišljeni princip rada sustava “pametne zaštite” električnih instalacija kojim se otklanjaju temeljni nedostaci klasične zaštite tzv.”fidovkama” što je često ispadanje i bez stvarnih kvarova (naponskim udarima i atmosferskim izbijanjima) a može biti izazvana šteta zbog nestanka napona na trošilima. Uzemljenje trošila je uobičajeno prepušteno periodičkoj kontroli koja normalnim kućnim potrošačima nije dostupna. Upotrebom “pametne zaštite”, kratki spoj postaje iznimno rijetka pojava, jer se eliminira u samom nastajanju, osim ako nije namjerno izazvan. Zaštita od zemljospoja i uzemljenje se podvrgavaju trajnoj kontroli, kratkom brzom prekidu napajanja i brzom ponovnom uklopu samo ispravnih dijelova instalacije, a selektivnost se prepušta umijeću projektanta, gdje da upotrebi pametne uklope i isklope, s tim da se svi krugovi zaštićuju zapornim elementima u strujnom krugu koji je izazvao prekid. Ovdje se radi o sustavu koji je uslijed greške isklopio napon te se prije ponovnog uklopa, po dolasku napona, ispituje izolacija stujnog kruga i samo kod najmanje dopuštene razine uklapa napon. Ovakva “pametna električka zaštita” uklapa automatski isklopljene strujne krugove ali samo nakon pouzdane provjere instalacije i time osigurava ispravno funkcioniranje trošila koja nisu u kvaru. Time se maksimalno smanjuje mogućnost uklopa kod električnih instalacija gdje postoji greška bilo na trošilima ili u strujnom krugu, a time se smanjuje rizik od požara ili eksplozije uslijed neispravnih trošila ili instalacija (što su u posljednje vrijeme najčešći uzroci požara u zgradama).